Welke didactiek voor lezen, taal, spelling of rekenen?

Welke didactiek voor lezen, taal, spelling of rekenen?

In de NRC van 5, 8 en 9 januari 2018 staan enkele interessante artikelen over de didactiek van lezen, taal, spelling en rekenen. Met name de discussie over de juiste didactiek is boeiend. 

Gaat het bij rekenen om veel sommen in een concrete context aan te bieden (verhaaltjessommen) of moeten we het automatiseren van sommen beter in de gaten houden (d.w.z.: vlot kunnen zeggen hoeveel 16 + 7  of  9 x 3 is)?

Een wiskunde docent vertelde me vorig jaar dat haar eigen kind de tafels niet kende, waarop de juf zei: “Maar dat is een taak voor thuis”.
Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? In deze artikelen wordt dit helder uitgelegd.

Rekenen wordt minder, taal gaat niet vooruit

Oefenen schoot er vaak bij in

Hoe een zwakke school succesvol werd

Nu komt de aap naar de berg

Nu komt de aap naar de berg

Spreekwoorden en gezegden worden door leerlingen vaak letterlijk opgevat; ze zijn verbaasd dat er op zo’n moment een figuurlijke betekenis bedoeld wordt. Ze staan met hun tanden te klapperen wanneer je tegen zegt dat je met je handen in het haar zit. Hoogleraar Nederlands en Marc van Oostendorp schreef er een interessant stuk over op de website Neerlandistiek.

Lees hier verder.

Het kinderschrift is onleesbaar geworden

Het kinderschrift is onleesbaar geworden

Handschriften gaan achteruit. Is dat erg, in een tijd van computers en tablets? Wat blijkt? Wie met de hand schrijft in plaats van te typen, gebruikt zijn hersens beter.

Een interessant artikel, want heel lang dachten we dat leerlingen steeds meer via laptops zouden schrijven. Toch blijkt dat aandacht voor een duidelijk en geautomatiseerd handschrift goed is voor de motoriek, de taalontwikkeling en het schrijven van teksten.

Lees hier verder.

Conferentie rekenen-wiskunde: van PO naar VMBO

Conferentie rekenen-wiskunde: van PO naar VMBO

Op 22 november 2016 was er een Conferentie Rekenen-Wiskunde in Zwolle, met als thema: De aansluiting van PO naar VMBO. Een dag met ontmoetingen tussen leerkrachten PO en wiskundedocenten uit het VO. Leerzame workshops, waarbij duidelijk werd dat een goede afstemming vereist is:img_3756

– Leerlingen die naar het Vo gaan, zeggen regelmatig: ”Dat hebben we nooit gehad op de basisschool”, terwijl er mogelijk andere rekenterminologieën worden gebruikt.
– Een aantal scholen werkt met een overgangs-rekenschrift, waarbij de bewerkingen van de basisschool aan de ene kant van het schrift staan en het VO de andere kant van het schrift uitwerkt, zodat leerlingen zien, dat er gewoon verder gewerkt wordt aan bestaande kennis.
– Docenten op het VO willen graag berekeningen zien en constateren dat leerlingen erg veel uit hun hoofd uitrekenen. Zij pleiten voor het noteren van tussenstappen, zodat de leraar meer inzicht krijgt in de oplossingsstrategieën van de leerlingen.
– Het automatiseren van basisbewerkingen (tafels, delingen, optellen en aftrekken) is van groot belang voor de start op het VO.

Kortom: een zorgvuldige overdracht van PO naar VO is essentieel!